Jaarplan

De stichting wil haar doelen bereiken door het organiseren van opruimacties met vrijwilligers in Lelystad, het opstarten en ondersteunen en adviseren van burgerinitiatieven om de eigen omgeving schoon te krijgen en te houden, gevraagd en ongevraagd advies geven aan bijvoorbeeld gemeente en ondernemers om zwerfafval te voorkomen, te verminderen en op te ruimen. De exacte voorgenomen activiteiten worden uiteengezet in een jaarplan. 

Jaarplan 2024

Jaarplan 2022-2023