Het bestuur

Govert Schipper, voorzitter

Marc Matthesius, penningmeester

Karin Kammler, secretaris

Vera Vreugdenhil, algemeen bestuurslid

Het bestuur en mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Bestuurders hebben gelijke zeggenschap over het vermogen van de stichting.